Meld deg på kurs i traumebehandling.

Klikk her!

Veronica Skredlund

IoPT Traumeterapeut

«Er du i en vanskelig livssituasjon privat eller profesjonelt?
Ta kontakt.»

Veien tilbake til deg selv

Hver og en av oss har sin forhistorie og det er mange ulike grunner til å oppsøke terapi. Noen søker terapi fordi de ønsker å bli bedre kjent med seg selv og potensialet sitt. Noen føler at livet har kommet til et veiskille, der de ønsker hjelp til å finne en ny kurs. Noen har opplevd en krise eller et traume i oppveksten eller voksen alder, som de trenger hjelp til å bearbeide.

Hvis du opplever å stå fast i livet, er det lett å tro at det er noe i veien med deg. Å ta vare på seg selv handler ikke om egoisme, men sunn selvomsorg. I terapien ser vi på hva du står i her og nå og hva som har påvirket deg. På den måten vil du få en trygg og varig bearbeiding av traumer. Med en ny forståelse kan du lettere gjenkjenne egne mønster og mestringsstrategier. Som barn trenger vi å bli forstått, bli støttet, å tilhøre, kunne være seg selv, å lære selv-regulering og selv-støtte. Når dette uteblir, havner vi ofte i en opplevelse av å være feil som voksne, eller vi sliter med å passe inn. Som et resultat av dette går livet med til å lete etter en bekreftelse på hvem vi er. Dette behovet søker vi dekt hos egne barn, partner, venner, kollegaer etc.

Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god atmosfære i terapirommet. Med forsiktige skritt åpner vi opp dører som vil hjelpe deg til å se hvorfor du opplever livet ditt slik du gjør. Sammen kan vi utforske hva som skal til for at du kan ha det bedre, og hva som skal til for at du kan leve det livet som du ønsker.

Vi ønsker å flytte fokuset fra hvorfor du er som du er,

til hva skjedde med deg?

Veronica Skredlund

«Kunnskap om traumer og konsekvensene av dette har hjulpet meg til å utvide forståelsen av våre repeterende mønster og opplevelsen av å stå fast. Det er mulig å komme ut av «hamsterhjulet», og å finne veien tilbake til deg selv.»

«Prisen vi betaler for skjult stress er høy.»

Gabor Maté

Ved en terapisamtale kan vi bearbeide gamle traumer, vanskelige livssituasjoner og kriser.

I en parsamtale kan kjærligheten styrkes, gamle sår heales og ny forståelse og respekt oppnås.

Å jobbe i en gruppe virker støttende og hjelper deg videre i egen prosess.

Hvordan kan vi løse utfordringer knyttet til arbeidslivet, relasjoner og personlig vekst?