IoPT

Vi lever i en verden som for mange oppleves som kaotisk og uoversiktlig. De siste årene har vært preget av korona og verdenspolitisk kaos, og mange har opplevd og opplever dette som truende. Når organismen føler seg truet kan traumer vi har med oss forsterkes, og våre beskyttelses strategier blir mer fremtredende. Vi nummer oss med mat, sosiale media og Netflix, shopping, alkohol, og overdreven trening.

Traumer er sår som vi ikke ser, og er en del av det å være menneske.

Å leve under press gjør noe med et menneske og preger det i alle livets fasetter.

Hvordan har du det?

Kjenner du deg overveldet av det som skjer i verden?

Hvordan preger det ditt liv?

Kjenner du på et indre kaos, frykt og stress?

Iopt

Traumeterapi kan hjelpe deg til å forstå dine sår i sjelen, hvorfor du gjør som du gjør, og synliggjøre hva som er dine triggere. Vi vikler oss inn i andre mennesker, ofte nær familie og dynamikken vi er en del av. Der inntar vi roller mer eller mindre ubevisst, og vi gjentar mønster som ikke alltid er sunne for oss. Det blir vanskelig å skille mellom hvem er jeg og hvem er du, egne behov og andres behov

Iopt

Tidlige opplevelser i barndom preger oss mer enn vi er klar over og påvirker vårt voksne liv. Konsekvensene av det du har opplevd styrer deg i dag, og opptil 98 % av dette er ubevisste prosesser som ikke er viljestyrte. Her ligger det et stort potensial og uforløst energi. I det ubevisste ligger svarene dine og veien tilbake til den du egentlig er. Metoden vi benytter oss av kalles intensjonsmetoden.

«Alt vi trenger for å bearbeide traumer

er lagret i kroppen

og kommer frem i terapien når vi

trenger det.»

Dr. Franz Ruppert

Grunnlegger av IoPT

Om Traumer og IoPT

Traume: Å erfare vanskelige situasjoner og hendelser splitter bort bevisstheten om det som har skjedd. De traumatiserende hendelsene slettes fra hukommelsen og vi har ikke tilgang til dem. Dette er nødløsninger som organismen tyr til for å overleve. Vi husker traumer mindre med ord og mer med våre følelser, og i våre kropper.

Eksempler på traumatisering kan være:

  • mors traumer
  • vanskelig svangerskap
  • abortforsøk
  • tidlig separasjon fra mor/far
  • skilsmisse/ foreldre skiller lag
  • søsken dør
  • å ikke få dekket sine grunnleggende behov
  • oppvekst traumer; å leve med en psykisk syk forelder/ alkoholisert forelder, konfliktfylte relasjoner

«I’ve had the pleasure of witnessing the remarkable work of Marta Thorsheim in IoPT, and to experience personally the impact of this modality with her. In one session I was guided to the very core issue in my life, in a deeper way than I had experienced before. It made an immediate difference in my life.»

Dr. Gabor Maté

IoPT (Identitets orientert Psykotraume Teori) er traumebehandling på en trygg og skånsom måte. Teori og praksis er utviklet i et internasjonalt samarbeid av terapeuter, ledet av professor Dr. Franz Ruppert gjennom de siste 30 årene. Dette er dokumentert i hans bøker, hvorav syv er tilgjengelige på norsk. IoPT er basert på etablerte traumeteorier, og inkluderer både egenopplevde- og generasjonsoverførte traumer. IoPT teori kan benyttes innen veiledning, skole- barnehage, politikk, barnevern osv.

I IoPT med intensjonsmetoden arbeider vi skritt for skritt med å styrke det sunne jeget og la det få større plass i oss. Tilpasninger og overlevelsesstrategier som ble utløst av traumatiseringen blir mindre styrende. Slik kan vi få tilgang til mer energi og overskudd.

Til tross for en fortid preget av traumer, kan vi lære oss å elske oss selv, og ha gode relasjoner til andre.

Veien ut er inn.

Du repeterer det du ikke reparerer.

Prisen vi betaler for skjult stress er høy.